10 Tips for Students on How to Cope with Distance Learning
10 sfaturi pentru elevi despre cum să se facă învățărea la distanță

Original link: https://www.youtube.com/watch?v=wn_BDwn-KnI

Eliise Veltri, Year 10 student of Tallinn Secondary School of Science gives her peers advice on how to cope with distance learning.
Eliise Veltri, elevă în clasa a X-a la Școala Gimnazială de Știință din Tallinn, le oferă colegilor săi sfaturi despre cum să facă față învățării la distanță.

Dear friends,
Dragi prieteni,

Being away from school now is an emergency, but it is still a temporary situation.
Să stai departe de școală acum este o situație neprevăzută, dar să sperăm ca este o situație temporară.

Learning at home is something you are used to doing every day.
Învățarea acasă este ceva obișnuit și o faceai în fiecare zi.

You have spent most of the study in the classroom being supervised by a teacher, but now you have a chance to do tasks in the classroom at your home.
Ai petrecut cea mai mare parte a studiului în clasă fiind supravegheat de un profesor, dar acum ai șansa să faci ce aceai în sala de clasă la domiciliu.

You just need to make a little more effort to complete the academic care well.
Trebuie doar să depui un pic mai mult efort pentru a finaliza cu bine pregătirea școlară.

Make yourself an efficient home school schedule.
Fă-ți un program eficient de învățare acasă.

Saturday in a good mood wake up on time wake your body up in an energizing activity. For example morning exercises for a short walk or jogging outside.
Sâmbătă, cu o bună dispoziție, trezește-te la timp, revigorează-ți corpul printr-o activitate energizantă. De exemplu, exerciții fizice de dimineață pentru o scurtă plimbare sau jogging în afară.

Eat and drink sufficiently and help them. Please remember that nutrients we get from food and drinks are the only things which give our body energy.
Mănâncă și bea suficient. Te rog să-ți amintești că nutrienții pe care îi obținem din alimente și băuturi sunt singurele lucruri care oferă organismului nostru energie.

Look at your lesson plan and your tasks based on that make yourself a daily schedule.
Privește-ți planul lecției și sarcinile pe baza cărora faci un program zilnic.

Don't forget to take breaks and try to plan for out your time.
Nu uita să faci pauze și să încerci să planifici timpul necesar.

When you work in front of a computer look away for 20 seconds every 20 minutes. For example look out of the window.
Când lucrezi în fața unui computer, privește în depărtare 20 de secunde la fiecare 20 de minute. De exemplu, uita-te pe fereastră.

Stick to agreements you make with the parents teachers and yourself.
Respectă ce ai convenit să faci cu părinții, profesori și singur.

In the present situation it will help you feel confident and secure.
În situația actuală, te va ajuta să te simți încrezător și în siguranță.

If you have problems working in the digital environment or doing tasks using smart devices, don't be shy to ask your parents or teachers for help.
Dacă ai probleme cu lucrul în mediul digital sau să folosești dispozitivele inteligente, nu ezita să ceri ajutor părinților sau profesorilor.

Please remember that textbooks and workbooks have not disappeared.
Te rog să-ti amintești că manualele și cărțile nu au dispărut.

You can find additional material there too. If necessary you can agree with the teacher about the way in which you will account for the tasks you did at home.
Poți găsi și materiale suplimentare. Dacă este necesar, poți să te consultați cu profesorul despre modul în care vei fi evaluat pentru temele pe care le ai de făcut acasă.

When learning choose the order and pace of doing the tasks that suits you best.
Atunci când înveți alege ordinea și ritmul de a îndeplini sarcinile care ți se potrivesc cel mai bine.

Praise yourself when you complete a task.
Felicită-te când îndeplinești o sarcină.

Go to bed at the proper time to wake up in a good mood next morning. If you have enough sleep you stay help them and it's easier for you to focus on learning.
Du-te la culcare la ora potrivită pentru a te trezi cu bună dispoziție dimineața următoare. Dacă dormi suficient, asta te va ajuta, îți este mai ușor să te concentrezi la învățare.

Beside, after a good night's sleep a task seemed much easier than it did when you were tired the night before.
În plus, după o noapte de somn bună, o sarcină poate părea mult mai ușoară decât dacă o faceai când erai obosit, cu o seară înainte.

If you need help with learning immediately ask for parent or teacher for help.
Dacă ai nevoie de ajutor pentru învățare, apelează imediat părintelui sau profesorului.

So do provide will not accumulate you can also ask your classmates for help and if you can offer your help with them.
Așadar, nu lăsa să se acumuleze problemele, poți cere ajutor și colegilor de clasă și, dacă poți, ajutăi și tu pe ei.

Two heads are always better than one, but please remember that now you can communicate with friends only online which means wire your phone or computer.
Două capete sunt întotdeauna mai bune decât unul singur, dar te rog să-ti amintești că acum poți comunica cu prietenii doar online, ceea ce înseamnă că te conectezi cu telefonul sau computerul.

Use the present situation to do the things which you usually have little time for. For example reading books, enjoying your hobbies which can be done without leaving your home.
În situația actuală, poți profita să faci lucruri pentru care, de obicei, nu mai aveai timp să le faci. De exemplu, cititul cărților, bucură-te de hobby-ul tău, care pot fi făcute fără a părăsi casa.

Full of safety rules, being at home follow the safety rules concerning electricity and fire safety. When you are outdoors make sure to follow the road safety rules.
Respectă regulile de siguranță, fiind acasă respectă regulile de securitate privind electricitatea și siguranța la incendii. Când ești în aer liber, asigura-te că respectați regulile de siguranță rutieră.

Stay healthy! When going în autos, please dress according to the weather keep the distance of at least one meter between you and other people and when being in the room wash hands regularly for at least 20 seconds and to not touch your face, especially eyes nose and mouth.
Fii sănătos! Când mergi cu autobuzul, te rog să te îmbraci în funcție de vreme, păstrează distanța de cel puțin un metru între time și alte persoane și când ești în cameră, spăla-te regulat pe mâinile timp de cel puțin 20 de secunde și nu-ti atinge fața, în special ochii nasului și gura .

If you feel unwell, please tell your parents about it immediately keep in mind that all viruses have an incubation period and a person who seems well and feels well can already be spreading the disease.
Dacă te simți rău, te rog să le spui părinților tăi despre aceasta, reține că virușii au o perioadă de incubație și că o persoană care pare în regulă și se simte bine poate răspândi deja boala.

Do not be shy to ask for help. Please remember that you are not alone. The state of emergency is a challenge also for your parents and your school.
Nu te reține să ceri ajutor. Te rog să-ți amintești că nu ești singur. Starea de urgență este o provocare și pentru părinții și școala ta.

Talk about things that make you sad and happy. Trust, love and care for each other are the keys that open all the doors.
Vorbeste despre lucruri care te întristează sau te fac fericit. Încrederea, iubirea și grija unul pentru celălalt sunt cheile care deschid toate ușile.